Головна / Новини / Оголошення

Оголошення

Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного  будинку (групи будинків) Калинівської селищної територіальної громади Фастівського району Київської області

       Згідно рішень виконавчого комітету Калинівської селищної  ради від 27 травня 2021 року №79-08 «Про організацію проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку (групи будинків»;  від 24 червня 2021 року №99-09 «Про затвердження конкурсної документації та проведення конкурсу  з призначення управителя багатоквартирного будинку (групи будинків)»,   відповідно до діючого законодавства України, повідомляємо про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку (групи будинків) Калинівської селищної територіальної громади  Фастівського району Київської області.

Організатор конкурсу Калинівська селищна рада, Фастівського району Київської області, смт. Калинівка, вул. Центральна, 57, Україна , 08623.

Особи, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу: начальник управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інфраструктури Калинівської селищної ради – Рекетчук Оксана Володимирівна;

начальник відділу житлово-комунального господарства управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інфраструктури Калинівської селищної ради – Длужинська Інна Миколаївна (тел..04571-41130).

Для отримання конкурсної документації необхідно звертатися до управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інфраструктури Калинівської селищної ради – вул. Центральна, 57, смт.Калинівка, Фастівського району Київської області, Україна, 08623.

Конкурсна документація надається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою протягом трьох робочих днів у запечатаному конверті після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.

Інформація щодо  вимог до конкурсних пропозицій, перелік документів, які подаються учасниками конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій та інша інформація, що стосується конкурсу, знаходиться за цим посиланням та безпосередньо в осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу.

     Технічна характеристика на об’єкти конкурсу та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій надається  претендентам у складі  пакету документів.

   Дата та час гляду  учасниками конкурсу об’єктів конкурсу та забезпечення фізичного доступу до них визначається  у відповідності до вимог Порядку проведення конкурсу за узгодженістю.

Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

Конкурсна пропозиція подається секретарю конкурсної комісії особисто або через уповноважену учасником конкурсу особу чи надсилається поштою за адресою:  Калинівська селищна рада, вул. Центральна, 57, смт.Калинівка, Фастівського району Київської області, Україна,  08623.

Кінцевий строк подачі документів: до 16.00 тридцятого дня з моменту опублікування оголошення в засобах масовової нформації та на офіційному сайті Калинівської селищної ради.

Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

Калинівська селищна рада, вул. Центральна, 57, смт.Калинівка, Фастівського району Київської області,  Україна,  08623. Останній термін подачі документів 24 вересня 2021 року (п’ятниця), 16.00 година.  Конкурс (розкриття конкурсних пропозицій) відбудеться 27 вересня об 11.00 годині.

Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву за встановленою формою.

До заяви додаються копії установчих документів; баланс,  довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами тощо; документи, оригінали або копії яких додаються учасниками конкурсу для визначення рівня забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою; для підтвердження відповідності учасників кваліфікаційним вимогам згідно вимог до конкурсних документів, вказаних нижче.

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Вимоги до конкурсних документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання

Вимоги до конкурсних пропозиційУчасник конкурсу на виконання вимоги організатора конкурсу надає таку інформацію
Ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», та статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі об’єкта конкурсу (розрахунок вартості надання послуг повинен бути на кожний багатоквартирний будинок)  розгорнутий розрахунок на кожний будинок об’єкта конкурсу, з урахуванням переліку складових послуги з управління багатоквартирним будинком, відповідно до конкурсної пропозиції

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базоюнадається перелік спеціально обладнаних транспортних засобів, машин, механізмів, устаткування, які перебувають на балансі (в оренді), суб’єкта господарювання; у разі орендованої матеріально-технічної бази термін оренди повинен  повинен бути не меншим терміну надання послуг;
Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)надається довідка за підписом керівника щодо наявності в штаті підприємства відповідних спеціалістів адміністративних та виробничих професій. Посади виробничих професій (сантехніка, електрика та двірника) мають бути на постійній основі; документ – підтвердженням кваліфікації менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)”;  
Фінансова спроможність учасника конкурсуоригінал або нотаріально засвідчена копія довідки з обслуговуючого банку (банків) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами  належним чином завірену;  копія балансу за останній звітний період; належним чином завірена органом статистики копія звіту про фінансові результати за останній звітний період (учасник за результатами фінансово-господарської діяльності має бути пибутковою згідно із звіту про фінансові результати); належним чином завірені копії балансу, подаються за той звітний період, який на момент подання пропозиції був уже поданий в органи статистики; оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність заборгованості по сплаті податків та інших загальнообов’язкових платежів (зборів) суб’єкта господарювання;
Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарстваналежним чином засвідчена учасником копія установчих документів, що підтверджує досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства не меньше 2 років, за обсягами обслуговування не меньше 50% від кількості будинків, вказаних у обє’кті, на який претендує конкурсант.  

Критерії оцінки конкурсних пропозицій

№ з/пНазва критерії
1ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та статті 12 Закону України «Про ососбливості здійснення права власності  убагатоквартирному будинку», витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку;
2рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;
3наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);
4фінансова спроможність учасника конкурсу;
5наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;
6інші, крім передбачених конкурсною документацією, документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо),

Перелік об’єктів конкурсу

№ з/пАдреса багатоквартирного будинку в смт.Калинівка, Фастівського району Київської області
назва вулиці№ будинку
1.вул. Центральна57а
2.вул. Центральна57в
3.вул. Центральна57ж
4.вул. Центральна61
5.вул. Центральна63
6.вул. Центральна65
7.вул. Центральна70
8.вул. Центральна72
9.вул. Центральна74
10.вул. Центральна76
11.вул. Центральна82
12.вул. Центральна84
13.пров. Новий20
14.пров. Новий22
15.вул. Садова31
16.вул. Паркова2
17.вул. Матросова
№ з/пАдреса багатоквартирного будинку в с.Данилівка Фастівського району Київської області
назва вулиці№ будинку
1.військове містечко, 212
2.військове містечко, 215
3.військове містечко, 216

Технічна характеристика на об’єкти конкурсу та інформація про загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій надається  претендентам у складі  пакету документів.

Додаток 1

Додаток 2

About admin

Залишити коментар

Ваша електронна пошта не буде опублікована. Обов’язкові поля позначені *

*