Головна / Нормативна база ЦНАП

Нормативна база ЦНАП

Закон України «Про місцеве самоврядування»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text


Закон України «Про адміністративні послуги»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text


Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15#Text


Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. N 90-р «Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/90-2006-%D1%80#Text


Указ Президента України від 3 липня 2009 року N 508/2009 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/508/2009#Text


Указ Президента України від 4 вересня 2019 року № 647/2019 «Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/647/2019#Text

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/523-2014-%D1%80#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 44 «Про
затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2013-%D0%BF#Text

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 918-р «Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/918-2016-%D1%80#Text

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80#Text