Головна / Виконавчі органи / Управління соціального захисту населення

Управління соціального захисту населення

Адреса: 08623, смт Калинівка, вул. Центральна, 57

usznkalinovka@ukr.net

Здійснює:

 • Забезпечує виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що віднесенні до його відання.
 • Бере участь у стратегічному плануванні розвитку соціальної сфери громади, здійснює підготовку пропозицій до проектів місцевих програм соціального розвитку, проекту бюджету громади.
 • Організовує здійснення відповідно до законодавства соціальну роботу в громаді, в тому числі виявлення осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
 • Забезпечує відповідно до законодавства вирішення питання щодо соціальної підтримки населення громади, а саме приймання заяв з необхідними документами для призначення, виплати, а також формування електронної справи:
  • державних соціальних допомог;
  • компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • житлових субсидій;
  • грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;
  • виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;
  • адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам;
  • оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя;
  • одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю;
  • виплати на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомним сім’ям за принципом «гроші ходять за дитиною»;
  • одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»;
  • особам з інвалідністю для забезпечення автомобілем;
  • особам для надання послуг із комплексної реабілітації (абілітацїї);
  • виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера;
  • одноразової компенсаціїза шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових з навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян;
 • надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі;
 • інших грошових соціальних виплат, в тому числі у співпраці з центром надання адміністративних послу та старостинськими округами.
 • Веде облік осіб з інвалідністю, осіб, які потребують постійної сторонньої допомоги.
 • Приймає рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг.
 • Вживає заходи щодо надання соціальної допомоги та компенсацій вразливим верствам населення громади, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету.
 • Забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів. Проводить інформаційно-просвітницьку роботу серед населення спрямовану на підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері соціального захисту.
 • Здійснює консультування мешканців громади з питань застосування законодавства щодо соціальної підтримки населення, надання соціальних послуг, захисту соціальних прав, інших питань віднесених до його відання.
 • Готує проекти розпоряджень селищного голови, рішень виконавчого комітету та селищної ради з питань, що входять до компетенції управління.
 • Бере участь у підготовці звітів селищного голови для їх розгляду на сесії Калинівської селищної ради.
 • Бере участь у роботі комісій, утворених при селищній раді з питань соціального захисту населення.
 • Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.
 • Здійснює інші передбачені законом повноваження, покладені на управління відповідно до законодавства України.