Головна / Виконавчі органи / Управління фінансів

Управління фінансів

Адреса: 08623, смт Калинівка, вул. Центральна, 57

ufkalynivskoith@ukr.net

Напрямки роботи:

  • забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Калинівської селищної ради (далі – селищної ради);
  • проведення разом з іншими виконавчими органами селищної ради, структурними підрозділами ради аналізу фінансово-економічного стану територіальної громади, перспектив її подальшого розвитку;
  • розроблення в установленому порядку проекту селищного бюджету та його прогнозу на середньостроковий період і подання їх на попередній розгляд та схвалення виконавчому комітету ради;
  • готує проекти рішень про селищний бюджет та про внесення змін до селищного бюджету;
  • складання та виконання в установленому порядку розпису селищного бюджету;
  • забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;
  • розробка пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;
  • здійснення загальної організації та управління виконанням селищного бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
  • представлення прогнозу бюджету та проекту рішення про бюджет селищної ради, схвалених виконавчим комітетом, на засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях селищної ради;
  • здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на усіх стадіях бюджетного процесу.